PORTA BOHEMICA I ŚREDNIOGÓRZE CZESKIE. KILKA UJĘĆ.

fot. Grzegorz Rozpendowski

Brama Czech zaprasza!

fot. Grzegorz Rozpendowski

Pomnik K.H. Machy w parku pod Mostnou horou

fot. Grzegorz Rozpendowski

bazaltowa „Kočka”, spogląda z jednego z wokółlitomierzyckich wzgórz

fot. Grzegorz Rozpendowski

Litoměřice – podcienia starego ratusza

fot. Grzegorz Rozpendowski

Bazalty w rezerwacie przyrody „Hradiště”

fot. Grzegorz Rozpendowski

Od Varhošti ku Českému středohoří

fot. Grzegorz Rozpendowski

Ústí nad Labem. Kościół Wniebowzięcia NMP. W obecnej postaci z przełomu 15. i 16. wieku, jak też – z okresu II wojny światowej. W kwietniu 1945 miasto zostało zbombardowane, kościół również ucierpiał, m.in. wieża odchyliła się od pionu o ponad 2 metry, jest dziś wobec tego najbardziej ukośną budowlą swojego rodzaju w Europie środkowej.

fot. Grzegorz Rozpendowski

Ústí nad Labem, bodaj miasto rekordowych czyściochów; wanny instaluje się tu naprawdę z rozmachem. Po prawdzie cały gmach jest siedzibą Krajského Ústeckého Úřádu.

fot. Grzegorz Rozpendowski

Elektrownia Počerady z Milešovky

fot. Grzegorz Rozpendowski

Z Milešovky w kierunku NE

fot. Grzegorz Rozpendowski

Elektrownia Ledvice z Milešovky

fot. Grzegorz Rozpendowski

Korona Českého středohoří z ruin zamku Ostrý

fot. Grzegorz Rozpendowski

Lovoš, Lovosice i wejrzenie w głąb kotliny czeskiej – z ruin zamku
Ostrý

fot. Grzegorz Rozpendowski

Powulkaniczne osobliwości na Ostrým

fot. Grzegorz Rozpendowski

Jedno z ostatnich tegorocznych (2019) spojrzeń ku Milešovce