DUSZNIKI ZDRÓJ I KŁODZKO Z GRUPĄ Z KOLÍNA I OKOLIC

Rok temu w ramach EHD (Europejskie dni dziedzictwa) nasi południowi sąsiedzi zwiedzili Zamek Książ i Świdnicę. Tym razem wspólnie poszukiwaliśmy śladów po książętach z rodu Podiebradów (panů z Poděbrad) i Arnošta z Pardubic – pierwszego arcybiskupa praskiego, wybitnej postaci z czasów króla i cesarza Karola IV. Panowie z Poděbrad, zarazem synowie króla Jerzego (Jiří z Poděbrad), oraz ich potomkowie, swego czasu z poruczenia króla rządzili Kłodzkiem, Księstwem Ziębickim i Oleśnickim. Ośmioro członków rodu zostało pochowanych w kłodzkiej farze, choć miejsca ich pierwotnego spoczynku znajdowały się gdzie indziej (kłodzki kościół franciszkanów pw. MB Różańcowej i kościół klarysek pw. św. Jerzego i Wojciecha).

Przedtem odwiedziliśmy Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju oraz kościół parafialny w Szalejowie Dolnym. Tu w zwieńczeniu furtki cmentarnej zachował się herb Arnošta z Pardubic. Pierwowzór herbu arcybiskupa praskiego powstał z końcem lat 60 XVI wieku z inicjatywy ówczesnego proboszcza Szalejowa, Johannesa Laurentiusa, odnowiony zaś był w roku 2008.

Organizatorem wycieczki był Roman Šulc, krajoznawca, miłośnik zabytków, znawca rzeczy, współautor wraz z Janem Kubkou reportaży dla telewizji czeskiej (programy „Objektiv” i „Toulavá kamera) oraz znakomitego merytorycznie portalu www.cestyapamatky.cz

Polecam tę stronę oraz reportaże obu panów wszystkim krajoznawcom. Jest z czego brać przykład!