EWENEMENTY RZEŹBY GÓR SUCHYCH

Góry Wałbrzyskie i Kamienne zbudowane są z różnego rodzaju skał wulkanicznych i skał osadowych, powstałych około 260-280 mln lat temu. Skały wulkaniczne są bardzo odporne na różne zewnętrzne czynniki niszczące, skały osadowe są miękkie, mało odporne, podatne na czynniki zewnętrzne. Dlatego w obu pasmach górskich występują duże różnice wysokości między poszczególnymi wzniesieniami a otaczającymi je obniżeniami. Granice rzeźby są ostre, stoki wzniesień bardzo strome, wzniesienia będące śladem dawnej działalności wulkanicznej są przeważnie izolowane od siebie i niemal nie tworzą zwartych grzbietów (oprócz Gór Kruczych czy grzbietu granicznego Gór Suchych od doliny Ścinawki koło Kowalowej do… doliny Ścinawki koło Tłumaczowa). Sztywne skały wulkaniczne zalegają na niestabilnym podłożu (o skutkach tego zjawiska można przeczytać w tym miejscu), co razem ze stromizną stoków sprzyja rozwojowi powierzchniowych ruchów masowych.

Co to takiego? Powierzchniowy ruch masowy to przemieszczanie się masy skalnej po stoku w wyniku działania grawitacji. Jeżeli ruch odbywa się powoli, nie stanowi zagrożenia, pod warunkiem że stok jest monitorowany i zabezpieczany. Gorzej jeśli dzieje się nagle, np. wskutek obfitych opadów, nasączenia skały wodą i zsunięciu się (lub spływie) tej skalno błotnej masy w dół. Jeżeli na drodze takiego ruchu jest coś, co zbudował człowiek, katastrofa jest niemal pewna. Jeszcze gorzej gdy na niestabilnym stoku stoją domy, biegną przez nie drogi, itp.

Do ruchów powolnych należy m.in. spełzywanie. W Sudetach występuje powszechnie, lecz niewielu zwraca na to uwagę albo umie rozpoznać. Gwałtowne ruchy masowe to m.in. osuwiska. Powszechne są w Beskidach – górach zbudowanych z miękkich i gęsto warstwowanych skał, które temu zjawisku sprzyjają. Tam też osuwiska wyrządzają sporo szkód (weźmy okolice Lanckorony).

W Sudetach gdzie skały przeważnie są twarde i masywne, osuwiska niemal nie występują. Wyjątkiem są Góry Kamienne, zwłaszcza ich najwyższy fragment – Góry Suche. dlatego można uznać tą część Sudetów Środkowych za ewenement.

Miejsca gdzie występują formy terenu związane z osuwiskami odwiedziliśmy w piątkowy przedwieczór. Jak między innymi to wygląda – zapraszam do galerii

Nie mówiąc o zaproszeniu w tę okolicę Wałbrzycha!